Beskæftigelsesrådgiver til Sygefravær og Jobfastholdelse ved Jobcenter Ikast-Brande

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I Arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune arbejder vi resultatorienteret sammen med borgere og virksomheder. På tværs af afdelinger arbejder vi således for, at alle borgere – der kan – skal i job og uddannelse.

Stillingen
1 beskæftigelsesrådgiver, der skal varetage opgaver vedrørende borgere i jobafklaring.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet enten socialrådgiver eller socialformidler
 • har kendskab til området og til arbejdet med sygedagpenge/jobafklaring
 • arbejder struktureret og har flair for administrativt arbejde
 • har gennemslagskraft, er konsekvent, kan tage beslutninger og føre dem ud i livet
 • kan indgå positivt i et samarbejde – såvel internt som eksternt – men også, at du er i stand til at arbejde selvstændigt
 • har et arbejdsmarkedsrettet fokus, hvor du i sagsbehandlingen altid tager udgangspunkt i, at målet er tilbagevenden til selvforsørgelse
 • formår at holde fokus på, hvad den sygemeldte kan, i stedet for fokus på, hvad den sygemeldte ikke kan

Lidt om os
I Ikast-Brande Kommune lægges der vægt på værdierne dialog, tillid og ansvarlighed.
Fastholdelse og Rehabilitering består af 34 engagerede beskæftigelsesrådgivere, fastholdelseskonsulenter og jobkonsulenter.
  
Foruden jobafklaring, varetager afdelingen opgaver vedrørende:

 • Sygedagpenge
 • Fleksjobansatte
 • Revalidering

Afdelingen Sygefravær og Jobfastholdelse er konstant under udvikling. Der er rig mulighed for at afprøve forskellige modeller, ledelse og kollegaer er meget lydhør overfor forslag.

Lidt om dine arbejdsopgaver:
Dine arbejdsopgaver bliver:

 • Afholde jobsamtaler, samt udarbejdelse af opfølgningsplaner
 • Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner, og følge borgere på rehabiliteringsmøde.
 • Råd og vejledning i forbindelse med jobafklaring
 • Iværksættelse af aktiviteter (praktikker, nyorientering, mentorstøtte mv.)
 • Bruge dig selv til tæt kontakt med borger, og dermed opnå hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 • Samarbejde med afdelingens job- og fastholdelseskonsulenter
 • Selvstændig sagsstamme på ca. 50 sager

Vi tilbyder:

 • Gode faglige og opgavemæssige rammer
 • Et udviklings- og læringsorienteret miljø med fokus på løbende faglig opkvalificering
 • Attraktive løn- og ansættelsesforhold
 • Dygtige og hjælpsomme kollegaer
 • Mulighed for hjemmearbejde
 • Fri og humoristisk omgangstone
 • Stor grad af frihed under ansvar
   

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen har en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Stillingen er tidsbegrænset til 31.12.2023, med mulighed for forlængelse eller fastansættelse.

Tiltrædelse hurtigst muligt 
Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår, og løn fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation og ud fra principperne i ”Ny løn”.


Ved behov for yderligere oplysninger kan afdelingsleder Nels Torup kontaktes på tlf. 9960 3901.
 

Ansøgningsfrist mandag den 26. juni 2023, kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt torsdag den 29. juni 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://ikast-brande.career.emply.com/ad/beskaeftigelsesradgiver-til-sygefravaer-og-jobfastholdelse-ved-jobcenter-ikast-bran/tlvc4d/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5847945

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet